Všeobecné podmienky a pravidlá darovania prostredníctvom darcovského systému združenia Mladí, o.z.

https://www.ozmladi.sk/podpora/darovacie_podmienky.pdf

Darovacie zmluvy používané pred platnosťou VPaPD:

Darovacia zmluva pre jednorazové dary:

darovacia_jednorazova

Darovacia zmluva pre pravidelné dary:

darovacia_opakovana-2

Aktualizované dňa 12.05.2020.